Penafian

UPSI tidak akan bertanggungjawab di atas segala kerugian dan kerosakan serta kehilangan data yang berlaku akibat daripada penggunaan laman web ini.