^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SELAMAT DATANG KE LAMAN SESAWANG

BAHAGIAN KESELAMATAN

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

TANJONG MALIM, PERAK

BAHAGIAN KESELAMATAN UPSI

Get Adobe Flash player

 

FUNGSI

UNIT KULIAH DAN PENGURSAN KUNCI (UKPK)

 

1. PENGURUSAN BUKA DAN TUTUP BILIK KULIAH/DEWAN GUNASAMA

 • Menerima jadual penggunaan bilik kuliah/dewan guna sama daripada Bahagian Hal EhwalAkademik (BHEA) dan jadual semasa daripada portal
 • Membuka dan menutup bilik kuliah mengikut jadual
 • Memeriksa bilik kuliah selepas digunakan
 • Melaksanakan semakan semula kaedah pengurusan bilik kuliah

 

2. PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAAN SERTA RONDAAN KE CHECK POINT  YANG DITETAPKAN

 • Menjalankan tugas rondaan ke checkpoint buku dan watch-man clock
 • Melakukan pemeriksaan penggerai dan pekerja di gerai makan
 • Melaksanakan pemeriksaan di dalam kawasan kampus termasuk kolej kediaman pelajar/ makmal/ pagar/ keselamatan tombol kunci pintu bangunan dan pejabat/ papan litar utama/ tangki air/rumahtamu/rumahkakitangan
 • Melaksanakan pemeriksaan terhadap pas keselamatan/pelekat kenderaan/pekerja kontrak yang berdaftar atau tidak berdaftar

 

3. PENYEDIAAN LAPORAN RONDAAN

 • Memajukan laporan kepada ketua syif dan pegawai setiap hari

 

4. PASUKAN EMERGENCY RESPOND TEAM (ERT) – BANTU MULA

 • Menerima makluman awal dan mengambil tindakan sewajarnya
 • Menghubungi penyelia syif atau pegawai keselamatan untuk tindakan selanjutnya
 • Menyediakan laporan kejadian untuk dimajukan kepada pegawai

 

Terjemahan Google