^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SELAMAT DATANG KE LAMAN SESAWANG

BAHAGIAN KESELAMATAN

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

TANJONG MALIM, PERAK

BAHAGIAN KESELAMATAN UPSI

Get Adobe Flash player

 

FUNGSI

UNIT OPERASI (uOP)

 

1. PENGURUSAN JADUAL INDUK ANGGOTA KESELAMATAN

 • Merangka dan menyediakan draf jadual bertugas anggota untuk setiap bulan
 • Semakan daripada KPO untuk dimajukan kepada KPK
 • Memperolehi kelulusan daripada KPK
 • Mengemaskini jadual kedalam sistem e-jadual
 • Edaran kepada anggota untuk pelaksanaan

 

2. PENGURUSAN KAWALAN PINTUMASUK UNIVERSITI

 • Menahan dan memeriksa kenderaan yang tiada pelekat kenderaan Universiti
 • Menguatkuasa peraturan sahsiah rupa diri pelajar
 • Mendapatkan butiran pelawat
 • Mengeluarkan pas pelawat
 • Memeriksa kenderaan yang membawa barang/aset Universiti keluar daripada kawasan kampus
 • Membantu lain-lain unit bagi menguatkuasakan peraturan universiti

 

3. PENGURUSAN PELAWAT DAN PAS KESELAMATAN (PAS PELAWAT/PAS PEKERJA HARIAN/PAS PEKERJA KONTRAK)

 • Mendapatkan butiran pelawat/pemohon
 • Menyemak butiran pelawat/pemohon
 • Mengeluarkan pas keselamatan

 

4. PENGURUSAN KAUNTER POS KAWALAN

 • Menerima dan merekod butiran pelawat
 • Menrima aduan secara langsung atau melalui panggilan telefon
 • Mengeluarkan pas keselamatan
 • Memantau pergerakan CCTV di dalam pos kawalan
 • Merekod bagi tujuan pengambilan dan penyerahan kunci pejabat AM
 • Kawalan keselamatan di pos

 

5. OPERASI BERKALA DI PINTU MASUK

 • Melaksanakan pemeriksaan secara rawak pada kenderaan di setiap pintu masuk dan keluar Universiti
 • Perancangan akan dilaksanakan setiap 4 bulan sekali

 

6. PENYELIAAN SYIF (KP17 DAN KP14)

 • Memberi taklimat dan teguran kepada anggota
 • Memastikan laporan setiap syif dilaksanakan
 • Memantau, menyelia dan memeriksa penugasan anggota
 • Melapor penugasan syif yang dikawal selia kepada pegawai keselamatan

 

7. PENGURUSAN KUNCI PEJABAT AM

 • Merekod bagi tujuan pengambilan dan penyerahan kunci pejabat AM
 • Melapor kepada Unit Pentadbiran dan Kewangan berkaitan kunci yang tidak diserahkan semula

 

Terjemahan Google