^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SELAMAT DATANG KE LAMAN SESAWANG

BAHAGIAN KESELAMATAN

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

TANJONG MALIM, PERAK

BAHAGIAN KESELAMATAN UPSI

Get Adobe Flash player

 

FUNGSI

UNIT PENTADBIRAN DAN kewangan (upk)

 
1. PENGURUSAN KAUNTER BAHAGIAN KESELAMATAN

 • Menguruskan aduan pelanggan
 • Menerima bayaran saman dan menyerahkan resit bayaran
 • Menguruskan penjualan pelekat kenderaan Universiti

 
2. PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT BAHAGIAN KESELAMATAN DAN BILIK GERAKAN

 • Menerima dan merekod memo/surat daripada PTj luar
 • Memastikan borang pentadbiran sentiasa mencukupi dan terkini
 • Memaklumkan maklumat yang diterima kepada pegawai untuk tindakan
 • Menyediakan memo/surat dan merekodkan ke dalam fail berkaitan
 • Merekod dan menyimpan dokumen operasi ke dalam fail berkaitan

 
3. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA - PERKHIDMATAN/PERJAWATAN/PENGURUSAN SKT DAN LNPT/PENGURUSAN DISIPLIN DAN TATATERTIB

 • Menyediakan unjuran perjawatan
 • Menguruskan urusan lapor diri kakitangan baharu
 • Menguruskan cuti kakitangan
 • Menguruskan kebajikan anggota
 • Menguruskan teguran dan tindakan tatatertib kakitangan
 • Menguruskan LNPT/SKT kakitangan\

 
4. PENGURUSAN ISO DAN KUALITI

 • Menyelia dan menyelaraskan dokumen ISO
 • Memastikan proses kerja dan dokumen mengikut prosedur ISO

 

5. PEMBANGUNAN ORGANISASI

 • Merancang penambahbaikan Bahagian Keselamatan

 

6. PENGURUSAN PAS KESELAMATAN

 • Menerima dan memproses borang permohonan

 

7. PENGURUSAN LAMAN WEB/E-MAIL BAHAGIAN KESELAMATAN

 • Memastikan maklumat dan hebahan yang diterima dikemaskini

 

8. PENGURUSAN MESYUARAT (DALAMAN DAN AGENSI LUAR)

 • Memastikan mensyuarat yang dilaksanakan mengikut jadual
 • Menguruskan mesyuarat sebelum dan selepas

 

9. PENGURUSAN PEROLEHAN

 • Melaksanakan pembelian melalui pesanan belian
 • Menyediakan sebut harga kecil dan rasmi, tander dan laporan sebut harga
 • Menguruskan bayaran invois dan pesanan belian
 • Menguruskan bayaran sebut harga kecil,  rasmi dan tander
 • Penilaian pembekal

 

10. PENGURUSAN ASET/INVENTORI

 • Menguruskan am aset dan inventori
 • Menguruskan pelupusan

 

11. PENGURUSAN BEKALAN STOR

 • Menguruskan dan mengemaskini bekalan stor

 

12. PENGURUSAN KEWANGAN AM BAHAGIAN KESELAMATAN

 • Menyemak permohonan pendahuluan diri kakitangan
 • Menyemak permohonan tuntutan perjalanan kakitangan
 • Menyemak permohonan tuntutan klinik panel dan pergigian kakitangan

 

13. PENGURUSAN PEMBAYARAN

 • Menguruskan pembayaran dan merekod penjualan pelekat kenderaan
 • Menguruskan pembayaran denda dan saman lalulintas
 • Merekod terimaan tunai

 

14. PENGURUSAN BAJET KEWANGAN

 • Menyediakan anggaran belanja mengurus
 • Menyediakan permohonan bajet tambahan

 

Terjemahan Google