^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SELAMAT DATANG KE LAMAN SESAWANG

BAHAGIAN KESELAMATAN

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

TANJONG MALIM, PERAK

BAHAGIAN KESELAMATAN UPSI

Get Adobe Flash player

Kaedah-Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris(
TATATERTIB PELAJAR-PELAJAR) 1999
______________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
_______________________
BAHAGIAN 1 PERMULAAN

Kaedah

 1. Nama
 2. Tafsiran

BAHAGIAN II TATATERTIB AM

 1. Larangan Am
 2. Menghadiri Kuliah
 3. Sekatan ke atas penggunaan teks kuliah
 4. Larangan terhadap plagiarisme
 5. Kehadiran dalam peperiksaan
 6. Kelakuan semasa peperiksaan
 7. Menganjurkan perhimpunan
 8. Pembesar suara
 9. Sepanduk
 10. Penerbitan, dsb., dokumen
 11. Kegiatan pelajar diluar kampus
 12. Pelajar yang melibatkan diri dalam pekerjaan, dsb.
 13. Representasi berhubung dengan Universiti
 14. Bantahan pelajar terhadap kemasukan orang-orang ke dalam Kampus
 15. Judi di dalam Kampus
 16. Meminum minuman keras dan berkelakuan tidak senonoh
 17. Artikel lucah
 18. Dadah dan racun
 19. Kebersihan di dalam Kampus
 20. Membuat bising
 21. Pemeriksaan ke atas pelajar yang disyaki mempunyai gangguan mental
 22. Tempat tinggal atau tempat tidur di dalam Kampus
 23. Memasuki bahagian atau bangunan Kampus yang dilarang
 24. Pakaian pelajar
 25. Keingkaran

BAHAGIAN III

TATATERTIB ASRAMA

 1. Memasuki atau berada di bilik pelajar menetap
 2. Menghalang dsb., pegawai-pegawai, dsb., daripada masuk dan menjalankan tugas
 3. Berada di luar asrama pada waktu malam
 4. Berada di dalam premis asrama pada waktu malam
 5. Menggunakan premis asrama dengan cermat dan larangan kacau ganggu
 6. Bertukar bilik tanpa kebenaran terdahulu
 7. Berpindah tempat tinggal
 8. Kuasa pengetua untuk memberi perintah, dsb., berkenaan dengan ketenteraman dan tatatertib

BAHAGIAN IV

TATATERTIB LALU LINTAS JALAN

 1. Kebenaran bertulis bagi pelajar yang menyimpan, memiliki atau mempunyai kenderaan motordi dalam Kampus.
 2. Daftar kenderaan motor pelajar
 3. Had laju
 4. Kenderaan motor hendaklah dipandu hanya atas jalanraya
 5. Meletak kereta secara menghalang
 6. Menggunakan ruang letak kereta yang diuntukkan
 7. Membonceng
 8. Arahan dan isyarat lalulintas
 9. Pengeluaran lesen memandu dan kad matrikulasi
 10. Halangan kepada aliran lalulintas
 11. Perbuatan di dalam Kampus yang adalah kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 sebagai kesalahan tatatertib
 12. Hukuman tatatertib terus

BAHAGIAN V

TATACARA TATATERTIB

 1. Hukuman tatatertib
 2. Kehadiran di hadapan pihak berkuasa tatatertib
 3. Akibat tidak hadir di hadapan pihak berkuasa tatatertib
 4. Penjelasan fakta dan pengambilan rayuan
 5. Pengakuan bersalah dan tatacara berikutnya
 6. Tatacara apabila pelajar mengaku tidak bersalah
 7. Keterangan pelajar
 8. Memanggil semula saksi
 9. Pengumuman keputusan
 10. Pengenaan hukuman
 11. Jagaan dan pelupusan barang kes
 12. Nota bertulis mengenai prosiding tatatertib
 13. Jagaan nota
 14. Daftar prosiding tatatertib
 15. Laporan prosiding tatatertib kepada ibu bapa, Menteri, dsb.
 16. Bayaran denda
 17. Tidak membayar denda
 18. Perintah pampasan
 19. Orang yang boleh hadir dalam prosiding tatatertib

BAHAGIAN VI

RAYUAN

 1. Notis rayuan
 2. Penyampaian rayuan kepada Menteri
 3. Tindakan Menteri ke atas rayuan
 4. Rayuan tidak berkuat kuasa sebagai penggantungan perlaksanaan hukuman

BAHAGIAN VII

AM

 1. Kesalahan tatatertib
 2. Kaedah-kaedah ini tidak mengurangkan tanggungan jenayah

Terjemahan Google